Benyt pantebrevssystemet MT-pante til at holde styr på dine pantebreve

Folk, der af den ene eller anden grund ikke kan få et realkreditlån, allierer sig ofte med et pantebrevslånsselskab, når de skal låne til køb af en fast bolig, fordi et Pantebrev er et lånedokument, der giver en kreditor pant i fast ejendom. På den måde kan et pantebrevsselskab hjælpe huskøberne med at omgå blandt andet banken, hvis det for eksempel ikke er muligt for dem at låne penge der. 


Hvis du og din virksomhed arbejder med pantebreve og pantebrevslån, oplever I måske ofte, at det kan være svært at administrere og kontrollere handlen med pantebrev i fast ejendom. Men dette kan pantebrevssystemet MT-pante hjælpe jer med. MicroTech har udviklet et pc-baseret pantebrevssystem, der hjælper jer med styring og administration af og handel med pantebreve. Programmet opdateres hele tiden løbende, så det konstant er tilpasset jeres behov, og MicroTech kan sørge for, at I ikke skal bekymre jer om driften af systemet, fordi de tilbyder jer en hosted løsning. Pc-programmet MT-pante kan både bruges af store og mindre virksomheder, fordi det er et modulopbygget rammesystem, der muliggør tilpasning til den pågældende virksomhed. 


Ønsker du at starte dit eget pantebrevsselskab, kan MT-pante ligeledes være et godt hjælpeprogram til at komme godt i gang. Du skal derudover være opmærksom på, at der findes meget lovgivning på området, og der er mange regler, der skal være opfyldt, for at man som pantebrevsselskab kan få lov til at udøve erhvervsmæssig handel med et Pantebrev. Du kan læse mere om lovgivningen på området her.


Ønsker du mere viden om programmer, der kan være til stor hjælp i jeres virksomhed, kan du her finde en samling af virksomheds-relevant software. Ved hjælp af disse programmer kan du være med til at lette hverdagen for mange af dine kolleger.