Digitalisering: Sådan styrker du din virksomheds position med digitalisering

Sponsoreret

Digitalisering er et højaktuelt emne, der fylder meget i virksomheder over hele landet. Alligevel formår langt fra alle virksomheder at udnytte de mange muligheder. Se her, hvordan du styrker din virksomhed gennem digitalisering.


De fleste større virksomheder er nået langt, når det kommer til at udnytte de mange muligheder, digitaliseringen giver. Anderledes står det til hos de mindre virksomheder, der halter efter, når det kommer til at digitalisere de manuelle processer. 


Der er mange årsager til, at mindre virksomheder er tilbageholdende, når det kommer til at gøre brug af de teknologiske muligheder, der ellers kan skabe vækst og effektivisere de interne processer. Det er ressourcekrævende i starten, men vil hurtigt blive tjent ind efterfølgende. Er du for sent ude, kan det have konsekvenser for din virksomheds position i forhold til de konkurrenter, der har formået at skabe en succesfuld transformation.


Fremtiden byder på to former for virksomheder


Generelt vil fremtiden byde på to former for virksomheder; dem, der formår at udnytte det teknologiske potentiale og dermed opnår en konkurrencemæssig fordel – og dem, der tøver, og på baggrund heraf får en svækket konkurrencekraft. 


Vil du undgå at ende blandt sidstnævnte virksomheder, bør du sætte i gang allerede nu. Herunder får du et vigtigt indblik i, hvordan du udnytter de teknologiske muligheder, der giver dig en konkurrencemæssig fordel.


Digitalisering skal forankres i alle processer


Digitalisering er et begreb, der dækker over mulighederne for at automatisere de processer, der er internt i virksomheden. Manuelle arbejdsprocesser, der på nuværende tidspunkt er ressourcekrævende, kan erstattes af digitale processer, som gør arbejdet lettere og mere præcist. 


Et eksempel på en virksomhed, som har formået at digitalisere et ellers konservativt marked, er virksomheden NEMADVOKAT. Ydelserne er de samme hos traditionelle advokater, men ydelserne tilbydes udelukkende online, ligesom der ikke afholdes fysiske møder.


Et eksempel på en effektiv digitaliseringsproces


Du kan således få juridisk rådgivning til alt fra bolighandel og køb af byggegrund til varemærkeregistrering og konkurskarantæne. Se et eksempel på, hvordan du får hjælp til konkurskarantæne online her


Fordelen ved at rykke hele forretningen online er, at der spares på den unødvendige og ressourcekrævende proces, det er, når der skal afholdes fysiske møder. Der ligeledes opbygget et kunde-univers, hvor al korrespondance foregår. Det er også her, vigtige oplysninger og dokumenter lagres, så de nemt kan tilgås, når der opstår behov for det. 


At hele virksomheden er digital giver en konkurrencemæssig fordel, da der spares på ressourcer, hvilket medfører færre udgifter, så prisen kan skrues ned. Samtidig henvender NEMADVOKAT sig til kunder over hele landet, da de ikke er begrænset af et geografisk område.


Hvordan bliver din virksomhed digital?


Hvis din virksomhed skal lykkes med digitalisering, er det nødvendigt at redefinere de fysiske produkter eller ydelser, der tilbydes. Det er ikke kun software og apps, der kan sælges digitalt. 


Som med ovenstående eksempel kan de fleste traditionelle produkter digitaliseres, men det kræver en omstrukturering af virksomheden. Således er det altså muligt at få konsultation hos en psykolog over nettet, hos tandlægen får du en SMS, så du ikke glemmer at møde op, og du kan booke en tid hos frisøren online. 


Selvom du tilbyder en fysisk ydelse, er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan digitalisere din virksomhed. Tænk over kundeoplevelsen; er der noget centralt, der kan gøres nemmere og mere effektivt? 


McDonald’s er endnu et eksempel på, at digitalisering for alvor vinder frem i disse år. I de fleste restauranter er det ikke længere muligt at bestille ved kassen – det skal i stedet gøres ved en automat i indgangen, der gør det både nemmere og mere effektivt at bestille.


Nethandel er succesfuld digitalisering


Nethandel er intet nyt begreb, men det er et eksempel på, hvordan butikker med fysiske rammer har sparet pladsen væk for udelukkende at tilbyde deres produkter via nettet. Samtidig opdaterer det bagvedliggende system selv lageret, det kan bestille produkter hjem automatisk, ligesom salgsoplysninger automatisk overføres til bogføringsprogrammet. 


Intet tyder på, at denne udvikling stopper, og hvis du formår at være med som frontløber, er du stærkt stillet, når konkurrenterne tøver med at gøre brug af de mange muligheder, digitaliseringen muliggør.