Her kan du få hjælp til din forsikringssag

Sponsoreret

Har du nogensinde oplevet utilfredshed med en afgørelse fra dit forsikringsselskab? Som forbruger er det vigtigt at klage, hvis man mener man er blevet uretfærdigt behandlet af sit forsikringsselskab, fordi der ofte er hjælp at hente.  Der findes nemlig ankenævn for forsikring, som kan hjælpe dig med klager over forsikringsselskaber. Det kræver bare, at din klage enten gælder egne forsikringer, forsikringsforhold eller et økonomisk mellemværende.


Du har mulighed for at klage til din forsikrings klagenævn, hvis du har en tvist med dit forsikringsselskab. Du skal kunne dokumentere, at der er en såkaldt tvist mellem dig og forsikringsselskabet, derefter vil ankenævnet vurdere, om du som forbruger har helt medhold i din klage eller ej.


For dig som forbruger er det vigtigt, du kender dine rettigheder. Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet i en forsikringssag og ønsker rådgivning til, hvordan du kan klage over dit forsikringsselskab, kan du passende søge: Klage over forsikringsselskaber