Hvad må jeg downloade lovligt?

Når du downloader film, musik og e-bøger på internettet har du ret til at anvende det på bestemte måder, mens andre ikke er tilladt.
Her kan du få en afklaring, på nogle af de spørgsmål der ofte opstår i forbindelse med at downloade materiale fra internettet.
Svarerne er baseret på Kulturministeriets infokiosk, hvor der er mere information at hente

Jeg må gerne:


• Downloade musik, film og e-bøger fra internettet, når det tydeligt fremgår at rettighederne til at downloade fra internettet, er clearet med rettighedshaverne.
• Kopiere musik, film og e-bøger som er lovligt downloadet, MEN kun til privat brug.

Jeg må ikke:


• Kopiere materiale hentet på nettet, når dette er lagt ud uden rettighedshaverens tilladelse.
• Sælge, bytte, udlåne eller udleje kopier af musik, film og e-bøger.
• Forære kopier af musik, film eller e-bøger bort som gave.
• Dele kopier af film, musik og e-bøger med andre på nettet.
• Videresende film, musik og e-bøger via e-mail.

Hvad siger loven om overtrædelser?


Hvis du overtræder ophavsretten, kan du blive mødt med et erstatningskrav, bødestraf eller fængsel

Hvem er rettighedshaverne?


Når du downloader materiale fra internettet, skal du have tilladelse fra rettighedshaverne. I almindelighed er rettighedshaverne de skabende kunstnere, de udøvende kunstnere og selskaberne der står for at udgive musikken, filmen eller e-bogen.
At være rettighedshaver betyder, at man har eneret til at kopiere musikken, filmen eller e-bogen og til at gøre den tilgængelig for andre. Ingen andre må disponere over musikken, filmen eller e-bogen, medmindre rettighedshaverne har givet tilladelse til det.
Gælder de samme regler for kopiering af musik købt og downloadet fra internettet, som købt på cd?
Nej, når du køber musik på CD, indeholder ophavsretsloven klare retningslinjer for, hvilken kopiering du må foretage. Reglerne er nærmere beskrevet hos kulturministeriet. Når du køber og downloader musik, gælder de vilkår for kopiering, som står i aftalen med sælgeren af musikken. De kan variere fra musiktjeneste til musiktjeneste, så du skal sørge for at læse vilkårene, før du køber.

Hvornår ved jeg, at en hjemmeside er lovlig?


Det kan være vanskeligt at finde ud af om den musik, film eller e-bog, du ønsker at downloade fra internettet, er lovlig. Hvis den side, du ønsker at downloade fra, ikke er at finde på nogen liste over hverken lovlige eller ulovlige hjemmesider, kan du prøve at spørge dig selv om følgende:
• Er der en klar angivelse af, hvem der står bag hjemmesiden – navn, adresse, telefonnummer m.v.?
• Fremgår det af hjemmesiden, om der er truffet aftale med rettighedshaverne om klarering af rettigheder og betaling?
• Er der en fornuftig sammenhæng mellem prisen for at downloade og den normale markedspris for produkterne?
Det bedste råd er i alle tilfælde at bruge din sunde fornuft, for det vil ofte være nemt at konstatere, om en hjemmeside er lovlig eller ej.
Kilde: download.taenk.dk>