Styr på lønnen i din virksomhed - stor som lille

Sponsoreret

Er der styr på lønprocesserne i din virksomhed? Fungerer de optimalt, præcist og med mindst mulige omkostninger og dumme menneskelige fejl? Vi mennesker kan ikke leve uden en indkomst, og derfor går de fleste fra den arbejdsdygtige gruppe hver dag på arbejde. Hvis man ikke går på arbejde, går man måske i skole, er i gang med en uddannelse e.l. med henblik på at kunne erhverve et godt arbejde i fremtiden.


Utilfredse medarbejdere og en stakkels lønafdeling


De fleste af os lønmodtagere ved godt, hvor irriterende det er, hvis man sidste hverdag i måneden sidder og har fået udbetalt en løn, der ikke stemmer, eller i værste fald slet ikke har fået udbetalt sin løn. Man ville så gerne have været i biografen med vennerne om aftenen, selvfølgelig med en tilhørende stor omgang popcorn og sodavand, men man må melde afbud og i stedet tage sig til takke med sin egen sofa og sit lille fjernsyn, og hvad der end måtte være at finde af gamle kedelige snacks i køkkenskabet.


På den anden side står arbejdsgiveren, som selvfølgelig også synes, at det irriterende, hvis der er biks med lønudbetalingen. De har utilfredse ansatte i røret og har problemer med at frembringe en omgående løsning. Vi alle er mennesker og kan komme til at lave fejl, men fejl er bare en omkostningstung post for en virksomhed, og der skal bruges unødvendige ressourcer til at rette op på fejlen. Ressourcer, der kunne være brugt optimalt et andet sted.


Slip for utilfredse ansatte og undgå unødige omkostninger og ressourcespild


Kort sagt er det altså ikke en fed situation at stå i hverken som lønmodtager eller arbejdsgiver, og det er derfor bare så vigtigt, at man har de bedste forudsætninger for at kunne administrere lønnen korrekt.


Løn er ikke bare udbetaling af optjente arbejdstimer. Det er et større puslespil med mange brikker, som omfatter feriepenge, refusion, pension og meget mere, der skal sammensættes. Derfor er det være afgørende for både små som store virksomheder med en velfungerende lønadministration, der kan varetage lønløsninger og sørge for korrekt løn til tiden.


En investering i en ordentlig lønadministration er altså en rigtig god investering i sin virksomhed. Korrekt løn til tiden skaber stor tilfredshed både på den ene og den anden side; nemlig både for arbejdstager, som for arbejdsgiver. De lønansvarlige slipper for overarbejde, trælse opringninger fra utilfredse ansatte og pressede situationer, og arbejdstageren kan gå glad og tilfreds i biografen med sine venner.