Codec

Codec er et computerprogram, der er i stand til at kode og/eller afkode digitale data strømme eller signaler. Ordet Codec er et portmanteau (en sammenfletning af for det meste to ord, men kan være flere) et meget kendt eksempel er brunch en sammensætning af \"BR\"eakfast og l\"UNCH\" her er det så \"CO\"der \"DEC\"oder. Codec er altså et program, som man er nødt til at downloade og installere på PC\'en. Programmet sørger så for, at man kan se sine videoklip og film korrekt. Ser man så f.eks. en film i Windows Media Player uden lyd, må man nødvendigvis installere en lyd-codec for at få lydsporet med. Man kan simpelthen ikke afspille hverken film eller musik uden den korrekte codec. Historisk er et modem en sammensætning af modulator/demodulator og omsatte digitale signaler fra en computer til analoge signaler til en telefontransmisssion. Hos modtageren blev det analoge signal konverteret tilbage til digitale signaler. Codec gør det modsatte konverterer analog lyd til digitalt. En anden historisk codec må Enigma-maskinen fra 2. verdenskrig kunne kaldes (for dem der husker så langt tilbage) her afsendte man kodede (krypterede) meddelelser til en modtager, hvor en anden maskine så afkodede meddelelsen (held at englænderne fik fat i en). Codecs anvendes i dag i stort omfang og brede inden for specielt dataoverførsler af alle slags.