E-learning er koden til hurtig læring

Sponsoreret

Sponsoreret indhold:


Der er gang i butikken hos mange danske virksomheder. Det kan vi kun glæde os over. Hellere have travlt end ikke at have noget at lave overhovedet. Medarbejderne kæmper og giver hvad de har. De bruger firmaets systemer til at effektivisere forretningsgangen, så alt går hurtigere og mere effektivt. Det smarte ved systemer er at de vænner os til rutiner, så vi hele tiden kan optimere vores arbejde. Det er en stor hjælp med systemer og faste arbejdsgange.


Derfor er det også noget af en udfordring, hvis der skal indføres nyt system og nye arbejdsgange. Gamle indgroede vaner skal erstattes af nye, og det kan tage tid og være svært at overskue for både ledelse og medarbejdere. Men det kan læres, og det kan læres effektivt, hvis man har den rigtige e-learning leverandør til at tilrettelægge indlæringen, så den bliver effektiv. Det gøres bedst hvis e-learning leverandøren er i stand til at motivere og gøre læringen meningsfuld.


Motivation er et nøgleord


Det kan være svært for en medarbejder at forstå hvorfor der skal nye systemer til, når vedkommende nu har vænnet sig til det gamle og dygtiggjort sig i det. Det kan udløse en ubevidst modvilje mod at lære de nye systemer. Eller en frygt for ikke at kunne lære det. Her er E-learning Specialist eksperter i at få vendt denne forståelige skepsis til en positiv indstilling.


Og har man motiveret medarbejderen til at indoptage ny læring, så går det tusind gange lettere og hurtigere. At få nedbrudt denne barriere af skepsis er altafgørende for om forløbet får succes. Her er E-learning Specialist lige præcis specialister. Uden motivation kommer man ingen vegne, kunne man meget kort sige. Men motivationen skal fastholdes i resten af forløbet, så gejsten holdes oppe.


Det meningsgivende forløb


Et e-learning-forløb skal give mening hele vejen, hvis det skal have succes. Det er vigtigt at rækkefølgen af punkter, der skal indlæres, føles rigtig og ligger i en god, tilgængelig rækkefølge. Ellers kan det blive svært at få ordentligt ind under huden. Det skal føles som om den vej, der er lagt i e-learningen, er den helt naturligt rigtige vej.


Her har E-learning Specialist 20 års erfaring på området og indsamler til stadighed ny viden. Dette giver en optimal parathed i forhold til at kunne levere forløb, som både er motiverende og vel tilrettelagte, så medarbejderne i virksomheden kommer hurtigt ind i alt det nye. Det dedikerede team af udviklere brænder for at skabe den bedst mulige læringssituation.


Klar til alt det nye


Efter et forløb med motiverende e-learning, er medarbejderne fit for fight og klar til at indtage de nye systemer. Og skulle der opstå glemsomheder, så findes det hele jo stadig online.